ثبت نام مترجم

متـرجمینی که مـایل به همکـاری با سایت ترجمه ها هستند، فایل خام رزومه را از اینجا دانلود، و پس از تکمیل آن را به ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال نمایند. همچنین به منظور تعیین میزان تسلط مترجمین، یک فایل تست ترجمه تعبیه شده است. پس از دانلود این فایل که شامل متون کوتاه در زمینه های مختلف است، بخش یا بخش های مورد علاقه و تخصصی خود را ترجمه کنید و فایل ترجمه را به همراه فایل رزومه به ایمیل ذکر شده ارسال نمایید. پس از بررسی رزومه و امتیازدهی به ترجمه شما در هر زمینه، نام شما در فهرست مترجمین سایت قرار می گیرد.