تعرفه ترجمه

خدمات ترجمه سایت ترجمه ها در سه دسته ی طلایی، نقره ای، و برنزی ارائه می شوند که کاربران می توانند با توجه به نیاز خود، یکی از این موارد را انتخاب کنند.

تعرفه طلایی

 

تضمین کیفیت ترجمه دارد
پشتیبانی دارد
پرداخت مرحله ای دارد
دقت ترجمه تخصصی 100%
امکان تحویل فوری دارد
تحویل بخش به بخش دارد
ویرایش رایگان دارد

تعرفه نقره ای

 

تضمین کیفیت ترجمه دارد
پشتیبانی دارد
پرداخت مرحله ای دارد
دقت ترجمه تخصصی 70%
امکان تحویل فوری دارد
تحویل بخش به بخش ندارد
ویرایش رایگان ندارد

تعرفه برنزی

 

تضمین کیفیت ترجمه دارد
پشتیبانی دارد
پرداخت مرحله ای ندارد
دقت ترجمه تخصصی 50%
امکان تحویل فوری ندارد
تحویل بخش به بخش ندارد
ویرایش رایگان ندارد

 

نرخ ترجمه هر صفحه

 

تعداد صفحات زمان تحویل درصد تخفیف   طلایی    نقره ای    برنزی  
1 تا 9 صفحه   1 تا 2 روز 0 %   7000 5500 4500
10 تا 25 صفحه  3 تا 5 روز  5 %  6650  5225  4275
 26 تا 50 صفحه 6 تا 10 روز  9 %  6370  5005 4095
 51 تا 100 صفحه 11 تا 17 روز  14 %  6020   4730 3870
101 تا 200 صفحه  18 تا 30 روز  20 %   5600 4400  3600
201 تا 500 صفحه  31 تا 68 روز  27 %  5110  4015 3285
 501 تا 1,646 صفحه 69 تا 200 روز  35 %  4550  3575 2925

 

  1- قیمت ها به تومان می باشند.

  2- هر صفحه، معادل 250 کلمه است.

  3- تعرفه های فوق، مربوط به ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد.

  4- هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی، دو برابر مقادیر فوق می باشد.

  5- برای ترجمه های فوری، زمان نصف، و هزینه یک و نیم برابر می شود.

 

خدمات دیگر سایت 

 ویرایش متن فارسی  55% هزینه ترجمه  ویرایش متن انگلیسی  55% هزینه ترجمه
 خلاصه نویسی متن فارسی  40% هزینه ترجمه  خلاصه نویسی متن انگلیسی  75% هزینه ترجمه
پاور پوینت فارسی   هر اسلاید 2000 تومان  پاور پوینت انگلیسی  هر اسلاید 3000 تومان