پرداخت مرحله ای

گزینه ی پرداخت مرحله ای، برای پرداخت هزینه ترجمه سفارش های بزرگ، اضافه شد. کاربران در هر مرحله، بسته به مقدار هزینه پرداختی، قسمتی از ترجمه را دریافت خواهند کرد. تعداد مراحل و مهلت پرداخت هزینه هر مرحله، در هنگام پرداخت اولیه و در فاکتور سفارش به اطلاع کاربران می رسد.

 

شرح          حداقل قیمت سفارش                   حداقل زمان انجام ترجمه         
پرداخت دو مرحله ای    300,000 تومان       15 روز   
پرداخت سه مرحله ای    500,000 تومان       25 روز