ثبت سفارش

قیمت گذاری به صورت رایگان و نامحدود قابل ارائه می باشد. کاربران پس از ثبت درخواست ترجمه، فاکتوری را از طریق ایمیل، پیامک یا تلگرام از سوی سایت دریافت مینمایند که تمامی اطلاعات نظیر زمان انجام پروژه ، هزینه پروژه و … را به اطلاع کاربران می رساند. بنابراین کاربران پس از اطلاع از هزینه و زمان تحویل می توانند در خصوص تایید یا عدم تایید فاکتور تصمیم گیری نمایند. بنابراین می توانید به تعداد نامحدود ثبت درخواست نموده و قیمت گیری نمایید. ثبت درخواست ترجمه از طریق ارسال ایمیل یا ارسال فایل در تلگرام به شرح زیر می باشد:

فایل خود را به ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. یا حساب تلگرام tarjomeha@ ارسال نمایید. جهت دریافت سریع فاکتور یک پیامک با متن new file و نام فایل، به شماره 09124457188 یا 09125284101 ارسال نمایید. در اسرع وقت فاکتوری  برایتان ارسال می گردد که شامل اطلاعات مرتبط با درخواست ترجمه نظیر هزینه ترجمه ، زمان تحویل ترجمه و … میباشد. در صورت تایید هزینه و زمان ، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید. اطلاعات پرداخت را از طریق ایمیل یا در تلگرام ارسال نمایید تا درخواست در سیستم ثبت گردیده و سریعا نسبت به ترجمه متن اقدام گردد. در روز و ساعت اعلام شده، فایل ترجمه یا پروژه را به صورت تایپ شده دریافت خواهید نمود.