ترجمه رایگان

کاربران گرامی می توانند جهت ارزیابی کیفیت ترجمه های ارائه شده در دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی بخشی از متن خود (تا 100 کلمه برای ترجمه فارسی به انگلیسی و 200کلمه برای ترجمه انگلیسی به فارسی) را به ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ارسال نمایند . هزینه ای برای ارسال نمونه کار اخذ نمی گردد . اما در صورتی که کاربر به ترجمه این مقدار از متن خود قانع نباشد و تمایل به دریافت نمونه ترجمه حجیم تر داشته باشد یک صفحه به عنوان نمونه کاری از انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی انجام شده و هزینه آن اخذ می گردد. تحویل نمونه ترجمه رایگان به صورت تایپ شده و از طریق Email ارسال خواهد شد . مدت زمان تحویل ترجمه رایگان ترافیک در هر دو بخش ترجمه رایگان انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی رایگان بسیار است . بازار ترجمه کشور همواره با مشتریانی جدید روبه روست که در تلاشند تا مترجم مناسب و دارالترجمه ای حرفه ای را جهت تسریع در دریافت ترجمه متن مورد نظرشان بیابند . بنابراین ترافیک سنگینی در بخش ترجمه رایگان انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی رایگان مشاهده می گردد. ترجمه رایگان انگلیسی به فارسی ظرف 48 ساعت تحویل می گردد. ترجمه رایگان فارسی به انگلیسی در بازه زمانی 72 ساعته تحویل می گردد.